eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 362

NGC 362
Voorwerp NGC 362 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 362 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Tucanae
Type: III -
De hoekige afmetingen: 14.00'
omvang: V=6.8m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h3m14.3s; Dec= -70°50'52"
Andere namen van het object NGC 362 : GCL 3, ESO 51-SC13

Objecten in de buurt: NGC 360, NGC 361, NGC 363, NGC 364

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.