eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3625

NGC 3625
Objekt NGC 3625 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3625 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.6'
magnitud: V=13.1m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h20m31.2s; Dec= 57°46'52"
rödförskjutning (z): 0.006471
Avståndet från solen till NGC 3625: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3625 : PGC 34718, UGC 6348, MCG 10-16-120, CGCG 291-57

Närliggande objekt: NGC 3623, NGC 3624, NGC 3626, NGC 3627

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.