eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3627

NGC 3627
Objekt NGC 3627 ligger precis i mitten av bilden.

M66, NGC3627 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 9.10'x4.1'
magnitud: V=8.9m; B=9.7m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h20m15.1s; Dec= 12°59'24"
rödförskjutning (z): 0.002425
Avståndet från solen till NGC 3627: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 10.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3627 : PGC 34695, M 66, UGC 6346, MCG 2-29-19, Arp 16, CGCG 67-57, ARAK 288, VV 308, Arp 317

Närliggande objekt: NGC 3625, NGC 3626, NGC 3628, NGC 3629

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.