eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3627

NGC 3627
Objekt NGC 3627 sa nachádza presne v strede obrazu.

M66, NGC3627 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 9.10'x4.1'
veľkosť: V=8.9m; B=9.7m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h20m15.1s; Dec= 12°59'24"
RedShift (z): 0.002425
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3627: na základe množstva červeného posunu (z) - 10.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3627 : PGC 34695, M 66, UGC 6346, MCG 2-29-19, Arp 16, CGCG 67-57, ARAK 288, VV 308, Arp 317

Blízke objekty: NGC 3625, NGC 3626, NGC 3628, NGC 3629

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.