eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3628

NGC 3628
Objekt NGC 3628 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3628 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 13.10'x3.1'
veľkosť: V=9.5m; B=10.3m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h20m16.7s; Dec= 13°35'24"
RedShift (z): 0.002812
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3628: na základe množstva červeného posunu (z) - 11.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3628 : PGC 34697, UGC 6350, MCG 2-29-20, CGCG 67-58, Arp 317, VV 308, IRAS 11176+1351

Blízke objekty: NGC 3626, NGC 3627, NGC 3629, NGC 3630

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.