eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3638

NGC 3638
Objekt NGC 3638 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3638 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.30'x0.7'
magnitud: V=13.4m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h20m9.9s; Dec= -8°6'20"
rödförskjutning (z): 0.024901
Avståndet från solen till NGC 3638: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 105.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3638 : PGC 34688, MCG -1-29-7, IRAS 11176-0749

Närliggande objekt: NGC 3636, NGC 3637, NGC 3639, NGC 3640

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.