eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3641

NGC 3641
objekt NGC 3641 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3641 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=14.1m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t21m8.8s; Dec= 3°11'41"
Rødforskyvning (z): 0.005854
Avstand fra solen til NGC 3641: basert på redshiftverdien (z) - 24.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3641 : PGC 34780, UGC 6370, MCG 1-29-34

Naboobjekter: NGC 3639, NGC 3640, NGC 3642, NGC 3643

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.