eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3641

NGC 3641
Objekt NGC 3641 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3641 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.9'
magnitud: V=13.2m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h21m8.8s; Dec= 3°11'41"
rödförskjutning (z): 0.005854
Avståndet från solen till NGC 3641: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3641 : PGC 34780, UGC 6370, MCG 1-29-34

Närliggande objekt: NGC 3639, NGC 3640, NGC 3642, NGC 3643

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.