eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3643

NGC 3643
Objekt NGC 3643 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3643 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.8'
magnitud: V=14.1m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h21m24.9s; Dec= 3°0'51"
rödförskjutning (z): 0.005838
Avståndet från solen till NGC 3643: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3643 : PGC 34802, MCG 1-29-36, CGCG 39-136

Närliggande objekt: NGC 3641, NGC 3642, NGC 3644, NGC 3645

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.