eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3644

NGC 3644
Objekt NGC 3644 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3644 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.7'
magnitud: V=13.7m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h21m32.9s; Dec= 2°48'37"
rödförskjutning (z): 0.023770
Avståndet från solen till NGC 3644: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 100.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3644 : PGC 34814, IC 684, UGC 6373, MCG 1-29-37, CGCG 39-139

Närliggande objekt: NGC 3642, NGC 3643, NGC 3645, NGC 3646

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.