eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3645

NGC 3645
Objekt NGC 3645 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3645 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.8'
magnitud: V=12.0m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h20m16.9s; Dec= 2°57'52"
rödförskjutning (z): 0.004953
Avståndet från solen till NGC 3645: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 20.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3645 : PGC 34698, NGC 3630, UGC 6349, MCG 1-29-31, CGCG 39-124

Närliggande objekt: NGC 3643, NGC 3644, NGC 3646, NGC 3647

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.