eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3646

NGC 3646
Objekt NGC 3646 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3646 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sbc/P -
Uhlové rozmery: 3.90'x2.2'
veľkosť: V=11.1m; B=11.8m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h21m43.2s; Dec= 20°10'9"
RedShift (z): 0.014170
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3646: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3646 : PGC 34836, UGC 6376, MCG 3-29-37, CGCG 96-34, KCPG 281A

Blízke objekty: NGC 3644, NGC 3645, NGC 3647, NGC 3648

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.