eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3662

NGC 3662
Objekt NGC 3662 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3662 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBb/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x0.8'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h23m46.4s; Dec= -1°6'19"
RedShift (z): 0.018606
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3662: na základe množstva červeného posunu (z) - 78.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3662 : PGC 34996, UGC 6408, MCG 0-29-25, CGCG 11-86, IRAS 11211-0049

Blízke objekty: NGC 3660, NGC 3661, NGC 3663, NGC 3664

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.