eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3664

NGC 3664
Objekt NGC 3664 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3664 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBm/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.9'
veľkosť: V=12.8m; B=13.2m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h24m24.4s; Dec= 3°19'35"
RedShift (z): 0.004607
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3664: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3664 : PGC 35041, UGC 6419, MCG 1-29-41, DDO 95, IRAS 11218+0336, 8ZW 146, CGCG 39-170, VV 251, Arp 5, KCPG 283B

Blízke objekty: NGC 3662, NGC 3663, NGC 3664A, NGC 3665

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.