eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3669

NGC 3669
Objekt NGC 3669 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3669 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x0.5'
veľkosť: V=12.4m; B=13.1m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h25m26.5s; Dec= 57°43'17"
RedShift (z): 0.006471
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3669: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3669 : PGC 35113, UGC 6431, MCG 10-16-135, CGCG 291-67, IRAS 11226+5759

Blízke objekty: NGC 3667, NGC 3668, NGC 3670, NGC 3671

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.