eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3670

NGC 3670
Objekt NGC 3670 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3670 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h24m49.6s; Dec= 23°56'44"
RedShift (z): 0.023523
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3670: na základe množstva červeného posunu (z) - 99.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3670 : PGC 35067, UGC 6427, MCG 4-27-33, CGCG 126-48

Blízke objekty: NGC 3668, NGC 3669, NGC 3671, NGC 3672

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.