eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3691

NGC 3691
Objekt NGC 3691 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3691 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SB/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x1.0'
veľkosť: V=12.4m; B=13.3m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h28m9.4s; Dec= 16°55'12"
RedShift (z): 0.003619
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3691: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3691 : PGC 35292, UGC 6464, MCG 3-29-53, CGCG 96-50, ARAK 294, IRAS 11255+1711

Blízke objekty: NGC 3690A, NGC 3690B, NGC 3692, NGC 3693

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.