eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3692

NGC 3692
Objekt NGC 3692 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3692 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.10'x0.7'
veľkosť: V=12.1m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h28m23.8s; Dec= 9°24'28"
RedShift (z): 0.005757
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3692: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3692 : PGC 35314, UGC 6474, MCG 2-29-32, CGCG 67-84, IRAS 11258+0940

Blízke objekty: NGC 3690B, NGC 3691, NGC 3693, NGC 3694

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.