eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3692

NGC 3692
Objekt NGC 3692 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3692 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 3.10'x0.7'
magnitud: V=12.1m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h28m23.8s; Dec= 9°24'28"
rödförskjutning (z): 0.005757
Avståndet från solen till NGC 3692: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3692 : PGC 35314, UGC 6474, MCG 2-29-32, CGCG 67-84, IRAS 11258+0940

Närliggande objekt: NGC 3690B, NGC 3691, NGC 3693, NGC 3694

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.