eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3697C

NGC 3697C
Objekt NGC 3697C ligger precis i mitten av bilden.

3697C - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.4'
magnitud: V=14.2m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h28m59.8s; Dec= 20°44'22"
rödförskjutning (z): 0.021131
Avståndet från solen till NGC 3697C: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 89.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3697C : PGC 35360, MCG 4-27-44, CGCG 126-63, HCG 53B

Närliggande objekt: NGC 3697, NGC 3697B, NGC 3698, NGC 3699

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.