eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3699

NGC 3699
Objekt NGC 3699 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3699 - planetarisk nebula i stjärnbild Centauri
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.75'
magnitud: V=11.3m; B=11.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h27m57.2s; Dec= -59°57'27"
Övriga namn på objektet NGC 3699 : PK 292+1.1, ESO 129-PN21, AM 1125-594

Närliggande objekt: NGC 3697C, NGC 3698, NGC 3700, NGC 3701

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.