eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3699

NGC 3699
objekt NGC 3699 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3699 - planetarisk tåke i stjernebildet Centauri
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.75'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.3m; B=11.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t27m57.2s; Dec= -59°57'27"
Andre objektnavn NGC 3699 : PK 292+1.1, ESO 129-PN21, AM 1125-594

Naboobjekter: NGC 3697C, NGC 3698, NGC 3700, NGC 3701

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.