eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3699

NGC 3699
Obiekt NGC 3699 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3699 - mgławica planetarna w konstelacji Centaur
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.75'
Wielkość gwiazd: V=11.3m; B=11.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 11h27m57.2s; Dec= -59°57'27"
Inne nazwy obiektów NGC 3699 : PK 292+1.1, ESO 129-PN21, AM 1125-594

Sąsiadujące obiekty: NGC 3697C, NGC 3698, NGC 3700, NGC 3701

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.