eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3699

NGC 3699
Voorwerp NGC 3699 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3699 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Centauri
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.75'
omvang: V=11.3m; B=11.0m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h27m57.2s; Dec= -59°57'27"
Andere namen van het object NGC 3699 : PK 292+1.1, ESO 129-PN21, AM 1125-594

Objecten in de buurt: NGC 3697C, NGC 3698, NGC 3700, NGC 3701

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.