eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3699

NGC 3699
Objekt NGC 3699 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3699 - planetární mlhovina v souhvězdí Centauri
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.75'
velikosti: V=11.3m; B=11.0m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 11h27m57.2s; Dec= -59°57'27"
Jiné názvy objektu NGC 3699 : PK 292+1.1, ESO 129-PN21, AM 1125-594

Nedaleko objekty: NGC 3697C, NGC 3698, NGC 3700, NGC 3701

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.