eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3702

NGC 3702
Objekt NGC 3702 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3702 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.7'
veľkosť: V=13.1m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h30m13.4s; Dec= -8°51'44"
RedShift (z): 0.022319
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3702: na základe množstva červeného posunu (z) - 94.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3702 : PGC 35448, MCG -1-29-26, NPM1G -08.0349

Blízke objekty: NGC 3700, NGC 3701, NGC 3703, NGC 3704

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.