eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3702

NGC 3702
Objekt NGC 3702 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3702 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.7'
magnitud: V=13.1m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h30m13.4s; Dec= -8°51'44"
rödförskjutning (z): 0.022319
Avståndet från solen till NGC 3702: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3702 : PGC 35448, MCG -1-29-26, NPM1G -08.0349

Närliggande objekt: NGC 3700, NGC 3701, NGC 3703, NGC 3704

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.