eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3709

NGC 3709
Obiekt NGC 3709 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3709 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Lew
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 11h30m39.2s; Dec= -3°15'21"

Sąsiadujące obiekty: NGC 3707, NGC 3708, NGC 3710, NGC 3711-1

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.