eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3716

NGC 3716
Objekt NGC 3716 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3716 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.6'
magnitud: V=13.5m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h31m41.2s; Dec= 3°29'17"
rödförskjutning (z): 0.022109
Avståndet från solen till NGC 3716: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 93.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3716 : PGC 35545, UGC 6513, MCG 1-30-1, CGCG 40-1, KARA 483

Närliggande objekt: NGC 3714, NGC 3715, NGC 3717, NGC 3718

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.