eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 372

NGC 372
Objekt NGC 372 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 372 - tre stjärnor i stjärnbild Piscium
Typ: *3 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h6m44.6s; Dec= 32°25'45"
Övriga namn på objektet NGC 372 : NGC 370

Närliggande objekt: NGC 370, NGC 371, NGC 373, NGC 374

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.