eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 374

NGC 374
Objekt NGC 374 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 374 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.5'
magnitud: V=13.5m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h7m5.8s; Dec= 32°47'41"
rödförskjutning (z): 0.016782
Avståndet från solen till NGC 374: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 70.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 374 : PGC 3952, UGC 680, MCG 5-3-48, CGCG 501-80

Närliggande objekt: NGC 372, NGC 373, NGC 375, NGC 376

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.