eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 375

NGC 375
Objekt NGC 375 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 375 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.5'
magnitud: V=14.5m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h7m5.8s; Dec= 32°20'55"
rödförskjutning (z): 0.019530
Avståndet från solen till NGC 375: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 82.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 375 : PGC 3953, Arp 331, NPM1G +32.0044

Närliggande objekt: NGC 373, NGC 374, NGC 376, NGC 377

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.