eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 377

NGC 377
Objekt NGC 377 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 377 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.2'
magnitud: V=15.1m; B=15.9m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h6m35.1s; Dec= -20°19'53"
rödförskjutning (z): 0.053503
Avståndet från solen till NGC 377: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 226.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 377 : PGC 3931, ESO 541-19, MCG -4-3-53, IRAS 01041-2036

Närliggande objekt: NGC 375, NGC 376, NGC 378, NGC 379

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.