eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 376

NGC 376
Objekt NGC 376 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 376 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Tucanae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.00'
magnitud: V=10.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h3m53.4s; Dec= -72°49'26"
Övriga namn på objektet NGC 376 : ESO 29-SC29, in SMC

Närliggande objekt: NGC 374, NGC 375, NGC 377, NGC 378

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.