eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 376

NGC 376
Obiekt NGC 376 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 376 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Tukan
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.00'
Wielkość gwiazd: V=10.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h3m53.4s; Dec= -72°49'26"
Inne nazwy obiektów NGC 376 : ESO 29-SC29, in SMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 374, NGC 375, NGC 377, NGC 378

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.