eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 376

NGC 376
Objekt NGC 376 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 376 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Tucanae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.00'
velikosti: V=10.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h3m53.4s; Dec= -72°49'26"
Jiné názvy objektu NGC 376 : ESO 29-SC29, in SMC

Nedaleko objekty: NGC 374, NGC 375, NGC 377, NGC 378

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.