eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 376

NGC 376
Voorwerp NGC 376 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 376 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Tucanae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.00'
omvang: V=10.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h3m53.4s; Dec= -72°49'26"
Andere namen van het object NGC 376 : ESO 29-SC29, in SMC

Objecten in de buurt: NGC 374, NGC 375, NGC 377, NGC 378

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.