eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 376

NGC 376
objekt NGC 376 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 376 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Tucanae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t3m53.4s; Dec= -72°49'26"
Andre objektnavn NGC 376 : ESO 29-SC29, in SMC

Naboobjekter: NGC 374, NGC 375, NGC 377, NGC 378

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.