eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3729

NGC 3729
Objekt NGC 3729 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3729 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBa/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.90'x1.9'
veľkosť: V=11.4m; B=12.0m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h33m49.2s; Dec= 53°7'35"
RedShift (z): 0.003536
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3729: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3729 : PGC 35711, UGC 6547, MCG 9-19-117, CGCG 268-51, IRAS 11310+5324, KUG 1131+534, KCPG 290B

Blízke objekty: NGC 3727, NGC 3728, NGC 3730, NGC 3731

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.