eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3731

NGC 3731
Objekt NGC 3731 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3731 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.9'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h34m11.6s; Dec= 12°30'46"
RedShift (z): 0.010421
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3731: na základe množstva červeného posunu (z) - 44.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3731 : PGC 35731, UGC 6553, MCG 2-30-1, CGCG 68-3, NPM1G +12.0281

Blízke objekty: NGC 3729, NGC 3730, NGC 3732, NGC 3733

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.