eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3733

NGC 3733
Objekt NGC 3733 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3733 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.90'x2.2'
veľkosť: V=12.4m; B=12.9m
Jas povrchu: 14.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h35m1.7s; Dec= 54°51'1"
RedShift (z): 0.003953
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3733: na základe množstva červeného posunu (z) - 16.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3733 : PGC 35797, UGC 6554, MCG 9-19-123, CGCG 268-55, VV 459, near SAO 28064

Blízke objekty: NGC 3731, NGC 3732, NGC 3734, NGC 3735

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.