eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 373

NGC 373
Voorwerp NGC 373 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 373 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Piscium
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.4'
omvang: V=14.9m; B=15.9m
De helderheid van het oppervlak: 13.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h6m58.3s; Dec= 32°18'32"
roodverschuiving (z): 0.018353
De afstand van de zon tot NGC 373: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 77.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 373 : PGC 3946

Objecten in de buurt: NGC 371, NGC 372, NGC 374, NGC 375

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.