eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3740

NGC 3740
Objekt NGC 3740 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3740 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.4'
magnitud: V=14.0m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h36m12.1s; Dec= 59°58'36"
rödförskjutning (z): 0.010821
Avståndet från solen till NGC 3740: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 45.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3740 : PGC 35883, UGC 6573, MCG 10-17-23, CGCG 292-8, SBS 1133+602

Närliggande objekt: NGC 3738, NGC 3739, NGC 3741, NGC 3742

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.