eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3766

NGC 3766
Obiekt NGC 3766 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3766 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Centaur
Тип: I1p -
Wymiary kątowe: 15.00'
Wielkość gwiazd: V=5.3m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 11h36m14.3s; Dec= -61°36'36"
Inne nazwy obiektów NGC 3766 : OCL 860, ESO 129-SC27

Sąsiadujące obiekty: NGC 3764, NGC 3765, NGC 3767, NGC 3768

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.