eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3775

NGC 3775
Voorwerp NGC 3775 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3775 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Crateris
Type: S0-a - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.10'x0.5'
omvang: V=13.8m; B=14.7m
De helderheid van het oppervlak: 13.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h38m26.7s; Dec= -10°38'17"
roodverschuiving (z): 0.022102
De afstand van de zon tot NGC 3775: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 93.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3775 : PGC 36055, MCG -2-30-12

Objecten in de buurt: NGC 3773, NGC 3774, NGC 3776, NGC 3777

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.