eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3777

NGC 3777
Voorwerp NGC 3777 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3777 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Crateris
Type: Sab -
De hoekige afmetingen: 1.10'x0.7'
omvang: V=13.4m; B=14.2m
De helderheid van het oppervlak: 12.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h36m6.8s; Dec= -12°34'9"
roodverschuiving (z): 0.014103
De afstand van de zon tot NGC 3777: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 59.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3777 : PGC 35879, MCG -2-30-8

Objecten in de buurt: NGC 3775, NGC 3776, NGC 3778, NGC 3779

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.