eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3777

NGC 3777
Objekt NGC 3777 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3777 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.7'
magnitud: V=13.4m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h36m6.8s; Dec= -12°34'9"
rödförskjutning (z): 0.014103
Avståndet från solen till NGC 3777: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 59.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3777 : PGC 35879, MCG -2-30-8

Närliggande objekt: NGC 3775, NGC 3776, NGC 3778, NGC 3779

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.