eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3777

NGC 3777
Obiekt NGC 3777 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3777 - galaktyka w konstelacji Puchar
Тип: Sab -
Wymiary kątowe: 1.10'x0.7'
Wielkość gwiazd: V=13.4m; B=14.2m
Jasność powierzchni: 12.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 11h36m6.8s; Dec= -12°34'9"
Redshift (z): 0.014103
Odległość od Słońca do NGC 3777: w oparciu o wartość redshift (z) - 59.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3777 : PGC 35879, MCG -2-30-8

Sąsiadujące obiekty: NGC 3775, NGC 3776, NGC 3778, NGC 3779

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.