eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3778

NGC 3778
Voorwerp NGC 3778 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3778 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Centauri
Type: E/SB0 - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 1.20'x0.9'
omvang: V=13.1m; B=14.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h38m21.4s; Dec= -50°42'56"
roodverschuiving (z): 0.014507
De afstand van de zon tot NGC 3778: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 61.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3778 : PGC 36051, ESO 216-26, AM 1135-502

Objecten in de buurt: NGC 3776, NGC 3777, NGC 3779, NGC 3780

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.