eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3779

NGC 3779
Voorwerp NGC 3779 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3779 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Crateris
Type: Scd -
De hoekige afmetingen: 1.90'x1.0'
omvang: V=13.8m; B=14.5m
De helderheid van het oppervlak: 14.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h38m50.8s; Dec= -10°35'3"
roodverschuiving (z): 0.005626
De afstand van de zon tot NGC 3779: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 23.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3779 : PGC 36084, IC 717, MCG -2-30-13

Objecten in de buurt: NGC 3777, NGC 3778, NGC 3780, NGC 3781

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.